بسم الله الرحمن الرحيم

kutafuta elimu ni faradhi kwa kila muislamu
الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
Sunday, May 1, 2011

MJUWE ADUI YAKO NA SIFA ZAKE.
Na BILAL KHALID
KIFUATACHO NI KITAMBULISHO CHAKE
JINA
Ibilisi
MJI
Ndani ya nyoyo za walioghafilika
KABILA
Mashetani
MWISHO WAKE
Ndani ya moto wa Jahannam
CHEO
Muovu wa hali ya juu
SEHEMU ANAZOZIPENDA
Pasipotamkwa jina la Mwenyezi Mungu
NJIA YAKE
Isiyonyoka
RASILMALI YAKE
Tumaini
BARAZA ZAKE
Masokoni
MAADUI ZAKE
Waislamu
ANACHOPENDA
Unafiki

NGUO ZAKE
Mfano wa kinyonga – kila mahali na rangi yake
WAKE ZAKE DUNIANI
Wanaokwenda uchi huku wakiwa wamevaa
ANAOWAPENDA
Walioghafilika na kumtaja Mwenyezi Mungu
ASOWAPENDA
Wenye kuomba maghfira
NYUMBA YAKE
Vyooni na sehemu chafu
SIFA ZAKE
Hana msimamo maalum
TAREHE YA KUANZA KAZI
Siku aliyokataa kumsujudia baba yetu Adam (AS)
MARAFIKI ZAKE
Wanafiki
MSHAHARA WAKE
Mali ya haramu
OFISI ZAKE
Mahali anapoasiwa Mwenyezi Mungu
SHUGHULI ZAKE
Anaamrisha maovu na anakataza mema
DINI YAKE
Kafiri
WADHIFA WAKE
Mkurugenzi mkuu wa walioghadhibikiwa na waliopotoka
MUDA WAKE WA KAZI
Unaisha siku kiama kitakaposimama
NJIA YAKE
Inayoelekea motoni
WANAOSAFIRI NAYE
Mashetani miongoni mwao ni majini na binadamu
MFANZA KAZI ANAYEMPENDA
Mwenye kuinyamazia haki
NJIA ZA KUWASILIANA
Kusengenya – kupelelezana – kufitinisha
CHAKULA ANACHOKIPENDA
Kula nayama za maiti (kusengenya)
ANAWAOGOPA
WachaMungu
ANAWACHUKIA
Wanaomtaja sana Mwenyezi Mungu
MITEGO YAKE
Wanawake, watoto, na mali
MATAMANIO YAKE
Kuwakufurisha watu wote
NENO ANALOLIPENDA
‘Mimi’
SAUTI ANAZOZIPENDA
Za waimbaji wanaume kwa wanawake
WAADI WAKE
Anakuahidini ufakiri
KINACHOMLIZA
Kumsujudia Mwenyezi Mungu

No comments: